Video hướng dẫn

Trải nghiệm đơn giản cùng Schoolcento

Sử dụng các tính năng của SchoolCento For Teacher

Tính năng tạo lớp học trực tuyến

Khởi tạo lớp học Online

Bước 1: Đăng nhập tài khoản Giáo viên,- chọn nút "ONLINE CLASS".
Bước 2: Giáo viên chọn "COPY INVITE" trong Online class và gửi thông tin cho học viên để tham gia lớp học.
Bước 3: Nhấn nút "START YOUR CLASSROOM" để bắt đầu buổi học.

Giảng dạy trực tuyến, Giáo viên có thể:

Upload file bài giảng: powerpoint, hình ảnh, video,...
Chia sẻ các video từ youtube
Các công cụ hỗ trợ: viết, vẽ, highlight,... trực tiếp trên màn hình

Tính năng tạo lớp học, thêm học sinh
và gửi lời mời Phụ huynh đăng nhập

Bước 2: Thêm "Class name", chọn ngày kết thúc lớp học, nhấn nút "SAVE"
Bước 3: Nhấn "ADD NEW STUDENT" để thêm danh sách học sinh vào lớp.
Bước 4: Nhấn nút gửi Email hoặc copy link hướng dẫn gửi cho Phụ huynh

Tính năng điểm danh lớp học

Bước 2: Chọn "Có mặt" hoặc "Vắng mặt" và nhấn "Gửi thông báo"
Bước 3: Kết thúc buổi học, Giáo viên nhấn bút "Báo cáo" để ghi nhận kết quả buổi học, nhấn "Lưu" hệ thống sẽ tự động gửi thông báo đến Phụ huynh

Tính năng tối ưu tài nguyên điện tử
tạo bài tập về nhà (Blended Teaching).

Giáo viên tạo tài liệu

Bước 2: Nhấn nút "Thêm bài" bên góc phải màn hình để thêm tài liệu mới.
Bước 3: Nhập "Tên bài", "Mô tả bài tâp". Giáo viên có thể chọn nút ''Tạo câu hỏi" hoặc nút ""Nhập câu hỏi có sẵn"" để tạo câu hỏi cho phần bài tập mới.
Bước 4: Nhấn "Lưu" để lưu lại phần bài tập đã tạo.

Giáo viên giao bài tập cho học sinh

Bước 2: Giáo viên chọn giao bài tập cho lớp học hoặc riêng từng học sinh
Bước 3: Nhấn nút "Lưu", bài tập sẽ được gửi đến cho từng học sinh