Tài liệu hướng dẫn

Trải nghiệm đơn giản cùng Schoolcento

Schoolcento cung cấp giải pháp cho Giáo viên, Nhân viên, Phụ huynh và Học sinh

HOMEPAGE 3
Hướng dẫn Phụ huynh sử dụng SchoolCento

Với ứng dụng SchoolCento – For Parents, Phụ huynh sẽ hoàn toàn thấy được các thông tin:

Xem các thông báo, nhắc nhở bài tập về nhà
Theo dõi các bài tập chưa làm và tiến độ học tập
Xem lịch học
Xem báo cáo các buổi học
Xem báo cáo hình ảnh sinh hoạt của học sinh
Liên lạc, phản hồi thông tin 2 chiều với giáo viên
Gửi yêu cầu đón sớm/ về trễ
Quản lý bài tập
Theo dõi lịch sử khóa học
HOMEPAGE 4
Hướng dẫn Học sinh thao tác trên website SchoolCento
Đăng nhập tài khoản bằng 2 cách: sử dụng tài khoản (username - password) hoặc sử dụng mã lớp (classcode)
Xem lịch học và các bài tập
Tham gia tiết học online
Thực hành các bài tập về nhà
Theo dõi báo cáo học tập