Chúng tôi có thể giúp bạn?
< All Topics
Print

Theo dõi báo cáo

Bước 1: Sau khi đăng nhập, nhấn vào “Báo cáo”.

Bước 2: Học sinh chọn lớp để xem các báo cáo về học lực, điểm trung bình, các thông số của bài tập, kỹ năng, hoạt động trong quá trình học tập.

Mục lục