Chúng tôi có thể giúp bạn?
< All Topics
Print

Quản lý các hoạt động trong lớp học online

1. Cho một học sinh tương tác trên bài thuyết trình

Bước 1: tải lên bản trình bày

Bước 2: click chuột trái vào tên học sinh và chọn “Cấp quyền truy cập bảng trắng”. Nếu muốn dừng, bạn chỉ cần chọn “Xóa quyền truy cập bảng trắng”

2. Cho cả lớp cùng tương tác trên bài thuyết trình

Tương tự bước trên, trước tiên bạn cần tải lên bản trình bày, sau đó, ở góc phải màn hình, bạn bật chế độ “bảng trắng nhiều người dùng, khi đó, tất cả học sinh đều có thể thao tác trên file bạn vừa upload.

Khi cần học sinh cần ngừng thao tác, bạn chỉ cần nhấn nút tắt.

3. Chia nhóm ra hoạt động và vào từng nhóm

Bước 1: Chọn “tạo thảo luận nhóm”

Bước 2: chia học sinh thành các nhóm theo số lượng và thời gian tùy chọn

Mục lục