Chúng tôi có thể giúp bạn?
< All Topics
Print

Đăng ký lớp

Bước 1: Tại “Trang chủ”, nhấn “Đăng ký lớp”.

Bước 2: Nhập mã lớp mà giáo viên cung cấp, giao diện sẽ chuyển tới trang bài tập.

Lưu ý: Sau khi “Đăng ký lớp”, học sinh sẽ được thêm vào danh sách học sinh của lớp vừa đăng ký.

Mục lục