Chúng tôi có thể giúp bạn?
< All Topics
Print

Cài đặt cơ bản

 

1. Bạn có thể chọn hình bánh răng cưa trong lớp học trực tuyến để thấy các tính năng cơ bản bao gồm: 

 1. Clear all status icons: để xoá đi các trạng thái của học viên 
 2. Mute all users: tắt tiếng tất cả người tham dự 
 3. Mute all users except presenter: chỉ giáo viên được nói 
 4. Save user names: lưu danh sách người tham dự (cho lớp đông, GV có thể lưu xuống để điểm danh về sau) 
 5. Lock viewers: click vào, giáo viên có thể có các lựa chọn như không cho phép học viên chat riêng… rất hữu ích 
 6. Guest policy: click vào để cài đặt cách học viên tham gia vào lớp (luôn cho, luôn hỏi GV hoặc không cho)  

2. Tính năng kiểm tra kết nối đường truyền của giáo viên và học sinh

Tại góc trái màn hình có icon wifi thể hiện tốc độ đường truyền hiện có của giáo viên, khi giáo viên click vào thì có thể thấy được cả tốc độ và chất lượng wifi của học sinh để kiểm soát được chất lượng lớp học dễ dàng hơn.

3. Các điều chỉnh khác trong lớp học

Các cài đặt nâng cao có thể dễ dàng tìm thấy tại icon 3 chấm tại góc phải của màn hình. Trong đó có các chức năng tiêu biểu sau:

 • Cài đặt toàn màn hình: Mở rộng màn hình lớp học che khuất taskbar và browser.
 • Cài đặt cho lớp học: các cài đặt về ứng dụng: ngôn ngữ; thông báo: giơ tay, người dùng tham gia, tin nhắn; cho phép bật webcam, chia sẻ màn hình….
 • Trợ giúp: hướng dẫn sử dụng lớp online của SchoolCento.
 • Các phím tắt: danh sách các phím tắt để giáo viên thuận tiện trong thao tác lớp học.
 • Kết thúc: kết thúc lớp học đang diễn ra.

4. Thiết lập mở Camera/ Microphone

Giáo viên và học sinh có thể thiết lập qua các nút bên dưới màn hình giảng dạy, cụ thể như sau:

 • Bật mic: khi giáo viên/ học sinh muốn mở Microphone để nói.
 • Thay đổi/ tắt âm thanh: thay đổi thiết lập về âm thanh và microphone mặc định hoặc tắt luôn chế độ âm thanh.
 • Chia sẻ Camera: để bật camera chia sẻ

5. Thiết lập giao diện hiển thị cho lớp học

Bước 1: Chọn Setting => Application.

Layout dropdown

Bước 2: Chọn giao diện giáo viên muốn áp dụng cho lớp học:

 • Legacy: cửa sổ hiển thị webcam sẽ được giữ cố định bên trên màn hình giảng dạy.
 • Custom: Cho phép di chuyển các cửa sổ webcam xung quanh màn hình giảng dạy.
 • Focus on presentation: cửa sổ webcam hiển thị bên dưới cửa sổ chat/ ghi chú chung, toàn bộ diện tích của màn hình giảng dạy dành cho bản trình bày.
 • Focus on video: tương tự nhưng tập trung vào các cửa sổ webcam.

Bước 3: Chọn “Push layout to everyone” để áp dụng giao diện này cho toàn bộ lớp học.

Pushing layout
Next Kiểm soát nội quy lớp
Mục lục