Chúng tôi có thể giúp bạn?
< All Topics
Print

Cài đặt và bắt đầu lớp học trực tuyến

Cách 1: Click nút “LỚP TRỰC TUYẾN”

Bước 1: Điền tên phòng học, mật mã truy cập.

Bước 2: Sao chép và dán lời mời này gửi đến học sinh để các em vào lớp 

Bước 3: Giáo viên nhấn chọn “Bắt đầu lớp học” để bắt đầu buồi học.

Cách 2: Tạo lớp học trực tuyến bằng thời khóa biểu

Bước 1:  Khi tạo buổi học, click chọn “Đây là buổi học trực tuyến” 

Bước 2: Học sinh đăng nhập bằng tên đăng nhập và mật khẩu mặc định 1@345678. Nếu ở bước 2 bạn có nhập email học sinh, hệ thống sẽ tự động gửi thông tin này tới học sinh (Lưu ý: email học sinh & email phụ huynh là 2 email riêng nhé!) 

Bước 3: Đến giờ học, giáo viên nhấn vào lịch học đã được xếp trước đó, chọn “Bắt đầu buổi học online” để bắt đầu lớp học

Previous Cách mời học sinh vào lớp
Mục lục