Chúng tôi có thể giúp bạn?
< All Topics
Print

Xem lịch học

Bước 1: Đăng nhập ứng dụng SchoolCento For Parents 

Bước 2: Nhấn “Lịch học” để hiển thị thông tin lịch học. 

Những ngày có tiết học sẽ hiển thị 1 hình tròn ở bên cạnh (màu xám là lịch học trong quá khứ, màu đỏ là lịch học hiện tại và tương lai) 

Bước 3: Phụ huynh nhấn vào ngày cụ thể để xem thông tin chi tiết của buổi học cũng như các báo cáo của buổi học đã được giáo viên nhận xét 

Previous Xem báo cáo, nhắc nhở và theo dõi tiến độ học tập của Học sinh
Next Xem báo cáo hình ảnh sinh hoạt của Học sinh
Mục lục