Chúng tôi có thể giúp bạn?
< All Topics
Print

Xem báo cáo hình ảnh sinh hoạt của Học sinh

Bước 1: Đăng nhập ứng dụng SchoolCento For Parents 

Bước 2: Nhấn “Hình ảnh” để hiển thị các báo cáo hình ảnh. 

Bước 3: Chọn học sinh và lớp để xem báo cáo tương ứng. Phụ huynh chọn tháng để xem danh sách các hình ảnh được gửi.

Bước 4: Phụ huynh có thể nhấn vào hình ảnh để phóng to, xem chú thích ảnh hoặc tải hình ảnh xuống máy. 

Previous Xem lịch học
Mục lục