Chúng tôi có thể giúp bạn?
< All Topics
Print

Xem báo cáo, nhắc nhở và theo dõi tiến độ học tập của Học sinh

Bước 1: Đăng nhập ứng dụng SchoolCento For Parents 

Bước 2: Tại trang chủ, phụ huynh chọn học sinh, chọn lớp tương ứng và nhấn biểu tượng “Thông báo”

Bước 3: Phụ huynh có thể xem được các thông tin:

Các bài tập chưa làm, hoàn thành, bài tập ảnh

Next Xem lịch học
Mục lục