Chúng tôi có thể giúp bạn?
< All Topics
Print

Liên lạc, phản hồi thông tin hai chiều với Giáo viên

Bước 1: Đăng nhập ứng dụng SchoolCento For Parents

Bước 2: Nhấn “Xem thêm” để hiển thị thêm các tính năng khác, sau đó nhấn “Phản hồi”. 

Bước 3: Danh sách các phản hồi sẽ hiển thị tại đây. 

Bước 4: Phụ huynh gửi phản hồi cho giáo viên bằng cách nhấn vào nút + bên dưới màn hình, điền thông tin và gửi cho giáo viên. 

Mục lục