Chúng tôi có thể giúp bạn?
< All Topics
Print

Quên mật khẩu

Để lấy lại mật khẩu tài khoản SchoolCento, phụ huynh thực hiện các bước sau

Bước 1: Chọn “Quên mật khẩu” trên giao diện app SchoolCento
Bước 2: Nhập email bạn đã dùng để đăng kí tài khoản
Bước 3: Nhấn vào đường link thay đổi mật khẩu được gửi về email của bạn để đặt lại mật khẩu mới.

Previous Hướng dẫn Phụ huynh tạo tài khoản
Mục lục