Chúng tôi có thể giúp bạn?
< All Topics
Print

Học sinh thao tác trên hệ thống SchoolCento

Sau khi đăng nhập vào hệ thống, tại Trang chủ, học sinh có thể:

1. Xem thông tin lịch học và tham gia vào lớp.

2. Tham gia tiết học online

Học sinh có thể tham gia trực tiếp lớp học online từ lịch của mình bằng cách click vào tiết học và chọn “tham gia lớp học” (nút được khoanh đỏ)

3. Thực hành các bài tập về nhà

Các bài tập về nhà chưa được làm sẽ hiện ở tab “Bài tập cần làm”, đối với dạng bài tập tự luận cần chấm điểm thì sau khi học sinh làm xong sẽ được chuyển qua tab “Bài tập chưa chấm điểm”, bài tập tự động chấm sau khi làm xong sẽ được chuyển qua tab “Bài tập đã nộp”. Cuối cùng, bài tập quá hạn làm bài sẽ được hiển thị tại mục “Bài tập trễ hạn”.

Đối với các bài tập cho điểm tự động: bài tập nối câu, điền từ, trắc nghiệm… học sinh có tối đa 2 lần trả lời. Lần trả lời đầu tiên nếu sai học sinh sẽ được thông báo cho phép thử lại 1 lần nữa, lần thứ 2 nếu vẫn sai thì hệ thống sẽ báo sai và học sinh không được làm lại nữa. Sau khi hoàn thành xong tất cả bài tập học sinh bấm “Nộp bài” để điểm số được ghi nhận vào hệ thống.

Hướng dẫn cách làm các bài tập tiêu biểu dành cho học sinh:

Câu hỏi trắc nghiệm 1 đáp án: học sinh tick vào câu trả lời đúng và bấm “Nộp”

Câu hỏi nhiều đáp án: học sinh tick vào các đáp án đúng và bấm “Nộp”

Câu hỏi nối từ: học sinh tick vào đáp án ở cột A và tick vào đáp án đúng tương ứng ở cột và bấm “Nộp”. Đáp án được nối với nhau có cùng màu sắc. Học sinh có thể tick vào đáp án lần nữa để bỏ chọn.

Câu hỏi điền vào chỗ trống: học sinh kéo đáp án từ cột đáp án và thả vào các chỗ trống tương ứng trong đề bài, sau đó bấm “Nộp”

Đối với các câu hỏi tự luận, đính kèm:

Học sinh sẽ viết bài tiểu luận trong trường nhập văn bản bên phải. Học sinh có thể định dạng văn bản tùy ý theo các định dạng căn bản của Word. Sau khi hoàn thành, học sinh bấm “Nộp”

Đối với câu hỏi đính kèm: học sinh upload câu trả lời cho dạng bài tập này bằng cách kéo-thả file hoặc click vào biểu tượng để upload. SchoolCento hiện hỗ trợ các định dang file như: jpg, docx, ppt, pdf…

4. Theo dõi báo cáo học tập

Học sinh có thể thấy được điểm số, kỹ năng của mình ngay tại trang này.

5. Đăng ký vào lớp

Học sinh đăng ký tham gia vào lớp bằng cách chọn “Đăng ký lớp” và nhập mã lớp (Class code) để ghi danh mình vào lớp.

Mục lục