Chúng tôi có thể giúp bạn?
< All Topics
Print

Đăng nhập bằng tài khoản

Sau khi giáo viên tạo tài khoản cho học sinh, giáo viên sẽ cung cấp tài khoản (gồm username – password) cho học sinh để thực hiện việc đăng nhập:

Bước 1: Học sinh truy cập trang web: https://smart.schoolcento.com/login.html

Bước 2: Nhấn vào nút “I’M A STUDENT”.

Bước 3: Điền thông tin tài khoản và nhấn “Đăng nhập” để đăng nhập vào hệ thống.

Mục lục