Chúng tôi có thể giúp bạn?
< All Topics
Print

Tạo lịch học cho lớp và điểm danh

  1. Hướng dẫn sử dụng trên website

Bước 1: Sau khi đăng nhập giáo viên chọn ” Lịch học”

Bước 2: Chọn “+” trên lịch

Bước 3: Điền thông tin buổi học muốn tạo và lưu

Bước 4: Chọn buổi học, ghi nhận điểm danh, ghi nhận đánh giá & nhấn gửi 

Bước 5: Phụ huynh sẽ nhìn thấy tin tức báo tới trên ứng dụng của Phụ huynh 

2. Hướng dẫn sử dụng trên App

Bước 1: Sau khi đăng nhập, giáo viên mở trang “Lịch biểu”. 

Bước 2: Giáo viên click “Thêm buổi học” để tạo lịch học

Bước 3: Giáo viên “Chọn lớp”, điền “Chủ đề buổi học” và “Chọn học sinh”

Bước 4: Sau khi tạo thành công và hoàn thành lớp học, giáo viên điểm danh bằng cách nhấn vào tiết học đó trên Lịch học.

Bước 5: Thực hiện điểm danh, nhấn chọn “thông báo” nếu muốn gửi thông báo có mặt/ vắng mặt cho phụ huynh. 

Previous Gửi bài tập hình ảnh
Next Gửi báo cáo về buổi học
Mục lục