Chúng tôi có thể giúp bạn?
< All Topics
Print

Quản lý bài tập trực tuyến

Để tạo kho tài liệu bài tập và giao bài tập về nhà cho học sinh, Giáo viên thực hiện các bước sau:

Bước 1: Đăng nhập và nhấn nút ” Tài liệu”
Bước 2: Chọn ‘Thêm tài liệu” 
Bước 3: Tạo ngân hàng câu hỏi với đa dạng loại (trắc nghiệm, điền từ, nối câu, luận văn…)
Tips: SchoolCento cho phép bạn đăng tải bài tập dưới dạng Word, Excel, PowerPoints, hình ảnh, âm thanh, etc… giúp bạn đa dạng hóa kho tài nguyên của mình
Bước 4: Giao bài cho học sinh 
Bước 5: Theo dõi kết quả ở phần “Báo cáo” 

Tips: sau khi bạn giao bài, học sinh sẽ nhìn thấy bài tập trên hệ thống sau khi đăng nhập 

Previous Gửi báo cáo về buổi học
Next Gửi các hoạt động trong và sau giờ học
Mục lục