Chúng tôi có thể giúp bạn?
< All Topics
Print

Hướng dẫn chấm điểm bài tập

Sau khi học sinh nộp bài hoặc đến hạn nộp bài tập về nhà của học sinh, giáo viên có thể kiểm tra và chấm điểm trực tiếp trên hệ thống, theo các bước sau:

** Lưu ý: Giáo viên chỉ thực hiện chấm điểm trên các bài tập dạng tự luận.

Đầu tiên: Giáo viên vào mục Cảnh báo → Bài tập cần chấm, chọn các mục bài tập cần chấm điểm.

Khi đó, giáo viên sẽ thấy được:

  • Thông tin của học sinh
  • Nội dung bài tập học sinh đã làm
  • Mục cho điểm số bài tập 
  • Ghi chú của giáo viên (nếu có)

Cuối cùng, giáo viên Thoát chấm điểm để hoàn tất việc chấm điểm hoặc nhấn nút Bài cần chấm tiếp theo để qua bài tập khác. Kết quả sẽ được lưu lại trên hệ thống.

Previous Gửi các hoạt động trong và sau giờ học
Mục lục