Chúng tôi có thể giúp bạn?
< All Topics
Print

Gửi các hoạt động trong và sau giờ học

CÁCH 1: THAO TÁC TRÊN WEBSITE SCHOOLCENTO

Bước 1: Chọn “Gửi hình” trên trang chủ

Bước 2: Chọn lớp muốn gửi hình

Bước 3: Thêm hình muốn gửi. Lưu ý: tên hình ảnh không được có khoảng trắng và được gửi tối đa 10 hình ảnh. Giáo viên có thể xem các hình ảnh đã gửi trong mục “Lịch sử”.

Bước 4: Thêm chú thích cho hình

Bước 5: Chọn học sinh để gửi và nhấn gửi

CÁCH 2: THAO TÁC TRÊN APP SCHOOLCENTO

Bước 1: Mở ứng dụng và đăng nhập tài khoản.

Bước 2: Tại mục “Gửi hình” trên thanh Menu, giáo viên chọn và điền các thông tin hợp lệ.

Bước 3: Sau đó tải các hình ảnh bài tập muốn gửi lên và nhấn “GỬI” để hoàn tất việc gửi hoạt động bài tập về nhà cho học sinh. 

Lưu ý: tên hình ảnh không được có khoảng trắng và được gửi tối đa 10 hình ảnh.Giáo viên có thể xem các hình ảnh đã gửi trong mục “Lịch sử”.

Previous Quản lý bài tập trực tuyến
Next Hướng dẫn chấm điểm bài tập
Mục lục