Chúng tôi có thể giúp bạn?
< All Topics
Print

Gửi báo cáo về buổi học

Cách 1: Trên web SchoolCento

Bước 1: Sau khi điểm danh, nhấn chọn tab “Báo cáo”.

Bước 2: Chọn kết quả đánh giá và nhận xét cho các em học sinh.

Bước 3: Kiểm tra và gửi đi cho phụ huynh.

Cách 2: Trên App SchoolCento

Bước 1: Sau khi điểm danh, nhấn chọn tab “Báo cáo” 

Bước 2: Chọn kết quả đánh giá và nhận xét cho các em học sinh 

Bước 3: Kiểm tra và gửi đi cho phụ huynh 

Previous Tạo lịch học cho lớp và điểm danh
Next Quản lý bài tập trực tuyến
Mục lục