Chúng tôi có thể giúp bạn?
< All Topics
Print

Gửi bài tập hình ảnh

Cách 1: Gửi hình ảnh trên web

Bước 1: Ở phần thêm câu hỏi, chọn “Hoạt động tại lớp”  

Bước 2: Điền câu hỏi và upload hình ảnh

Bước 3: Giao bài cho học sinh 

2. Trên ứng dụng SchoolCento

Bước 1: Click “Bài tập về nhà” 

Bước 2: Điền câu hỏi và upload hình ảnh 

Bước 3: Giao bài cho học sinh

Chấm bài tập

Sau khi học sinh nộp bài, giáo viên có thể thấy danh sách thông báo bài tập cần chấm tại trang “Cảnh báo”

Giáo viên click chọn bài tập cần chấm, hệ thống SchoolCento sẽ dẫn giáo viên đến trang chấm bài tập đó của tất cả các học sinh đã nộp bài. Giáo viên có thể click “tải tập tin” để tải xuống bài làm của học sinh và nhập điểm cùng với nhận xét sau đó. Để hoàn thành chấm điểm, giáo viên click vào “bài cần chấm tiếp theo”.

Previous Tạo lớp – thêm học sinh và phụ huynh
Next Tạo lịch học cho lớp và điểm danh
Mục lục