Chúng tôi có thể giúp bạn?
< All Topics
Print

Tạo thông báo, nhắc nhở, tin tức,.. và gửi đến Phụ huynh

Cách 1: Thao tác trên Web SchoolCento

Bước 1: Nhấn vào phần “Thông báo” trên trang chủ

Bước 2: chọn lớp, chọn học sinh để tạo thông báo chung, sau đó chọn “tạo tin nhắn mới” hoặc sử dụng lại thông báo cũ bằng cách chọn “chọn mẫu có sẵn”

Bước 3: Soạn thông báo bạn muốn gửi đi và chọn “lưu” và sau đó chọn “gửi”

Cách 2: Thao tác trên App SchoolCento

Bước 1: Mở ứng dụng và đăng nhập tài khoản.

Bước 2: Nhấn “Thông báo” để xem thông tin các tiết học.

Bước 3: Chọn lớp học và soạn thông báo.

Bước 4: Chọn danh sách học sinh muốn gửi và nhấn Gửi để hoàn tất việc gửi thông báo.

Previous Trả lời phản hồi của Phụ huynh
Next Gửi hình ảnh, hoạt động của Học sinh đến Phụ huynh
Mục lục