Chúng tôi có thể giúp bạn?
< All Topics
Print

Gửi hình ảnh, hoạt động của Học sinh đến Phụ huynh

  1. Hướng dẫn sử dụng bản Web

Bước 1: Giáo viên đăng nhập tài khoản.

Bước 2: Giáo viên nhấn ” Gửi hình”

Bước 3: Giáo viên chọn lớp và chọn học sinh muốn gửi hình ảnh.

Bước 4: Tải các hình ảnh muốn gửi đi, giáo viên có thể thêm các chú thích hình ảnh, sau đó giáo viên nhấn “GỬI” 

Lưu ý: tên hình ảnh không được có khoảng trắng và được gửi tối đa 10 hình ảnh. Giáo viên có thể xem các hình ảnh đã gửi trong mục “Lịch sử”.

2. Hướng dẫn sử dụng bản App

Bước 1: Giáo viên mở ứng dụng và đăng nhập vào tài khoản

Bước 2: Giáo viên nhấn “Xem thêm” và nhấn ” Gửi hình”

Bước 3: Giáo viên chọn lớp và chọn học sinh muốn gửi hình ảnh.

Bước 4: Tải các hình ảnh muốn gửi đi, giáo viên có thể thêm các chú thích hình ảnh, sau đó giáo viên nhấn “Gửi”

Lưu ý: tên hình ảnh không được có khoảng trắng và được gửi tối đa 10 hình ảnh. Giáo viên có thể xem các hình ảnh đã gửi trong mục “Lịch sử”.

Previous Tạo thông báo, nhắc nhở, tin tức,.. và gửi đến Phụ huynh
Mục lục