Chúng tôi có thể giúp bạn?
< All Topics
Print

Gửi email mời đăng ký tài khoản SchoolCento cho Phụ huynh

Bước 1: Trên Menu, chọn “Lớp học” để vào giao diện Quản lý lớp học.

Bước 2: Nhấn Chỉnh sửa lớp học để vào giao diện Chỉnh sửa lớp học.

Bước 3: Tại danh sách học sinh, với học sinh tương ứng, nhập email của phụ huynh.

Bước 4: Nhấn nút để hoàn tất việc gửi lời mời tự động từ hệ thống tới phụ huynh. 

Trong trường hợp phụ huynh không có email để nhận lời mời. Giáo viên có thể nhấn vào ô để dán (copy) Link đăng ký hoặc gửi mã QR tới phụ huynh để hoàn tất bước đăng ký. 

Next Trả lời phản hồi của Phụ huynh
Mục lục