Chúng tôi có thể giúp bạn?
< All Topics
Print

Tạo tài khoản mới

Tạo tài khoản mới bằng 2 cách:

Cách 1: Tạo tài khoản trên ứng dụng SchoolCento Dành cho Giáo viên 

Cách 2: Tạo tài khoản trên: https://smart.schoolcento.com/register-teacher.html#/

Bước 1: Tại trang đăng ký trên web hoặc ứng dụng điện thoại, điền thông tin: tên tài khoản, email, mật khẩu và nhấn nút Register để đăng ký.

Ngoài ra, khi đăng ký trên web, giáo viên cũng có thể chọn “Sign up with Gmail” để đăng ký tài khoản nhanh bằng Email. 

Bước 2: Đăng nhập vào SchoolCento bằng Email hoặc tài khoản đã đăng ký (trên web hoặc trên ứng dụng điện thoại)

Next Quên mật khẩu
Mục lục