Chúng tôi có thể giúp bạn?
< All Topics
Print

Sử dụng tương tác bảng trắng như thế nào?

Trước tiên bạn cần tải lên bản trình bày (slide trắng) sau đó, ở góc phải màn hình, bạn bật chế độ “bảng trắng nhiều người dùng, khi đó, tất cả học sinh đều có thể thao tác trên file bạn vừa upload. Khi cần học sinh cần ngừng thao tác, bạn chỉ cần nhấn nút tắt.

Giáo viên upload một file powerpoint trắng lên màn hình giảng dạy
Giáo viên nhấn vào tên học sinh và cấp quyền truy cập bảng trắng cho học sinh
Tên của giáo viên và học sinh sẽ hiển thị trên màn hình khi tương tác trên bảng trắng
Giáo viên nhấn vào nút “Tắt bảng trắng nhiều người dùng” để kết thúc phần tương tác với học sinh
Previous Làm sao để chia sẻ màn hình?
Next Lỗi không truy cập được đường link lớp học online/ trình duyệt không hỗ trợ
Mục lục