Chúng tôi có thể giúp bạn?
< All Topics
Print

Làm sao để chia sẻ màn hình?

Cách 1: Chia sẻ toàn bộ màn hình

Bước 1: Chọn “Chia sẻ màn hình” trong lớp trực tuyến của bạn

Bước 2: Chọn màn hình để chia sẻ kèm với tick vào lựa chọn chia sẻ audio nếu bạn muốn chia sẻ âm thanh cho học sinh của mình, sau đó bấm “Chia sẻ”:

Cách 2: Chia sẻ một App trong máy cho học sinh:

Cách này phù hợp nếu bạn muốn chia sẻ chỉ một ứng dụng nào đó trong máy của bạn cho học sinh. (Lưu ý: cách này sẽ không cho phép bạn chia sẻ âm thanh)

Sau khi chọn chia sẻ màn hình, bạn chọn “Window”, chọn ứng dụng bạn muốn chia sẻ (lưu ý: ứng dụng phải được mở sẵn), sau đó bấm “Share”

Cách 3: Chia sẻ một tab trên trình duyệt của bạn

Cách này phù hợp nếu bạn muốn chia sẻ một website đang mở sẵn trên trình duyệt của mình.

Tại cửa sổ chia sẻ, bạn chọn “Chrome Tab”, sau đó trang web bạn muốn chia sẻ, chọn chia sẻ Audio, cuối cùng nhấn “Share”

Previous Người tham dự thấy lỗi 1007 “Fail to connect”
Next Sử dụng tương tác bảng trắng như thế nào?
Mục lục