Chúng tôi có thể giúp bạn?
< All Topics
Print

Học viên không nói được chỉ nghe được phải làm sao?

Sau khi nhấn “change/leave audio”, hãy nhớ chọn lựa chọn “Microphone” để tham gia vào lớp, vì lựa chọn “Listen only” (icon tai nghe) chỉ cho phép bạn nghe được và sẽ không nói được

Next Học sinh học bằng điện thoại/ máy tính bảng được không?
Mục lục