Request a Demo

BẠN CẦN SỐ HÓA TRƯỜNG HỌC ĐỂ VƯỢT QUA THỬ THÁCH MÙA GIÃN CÁCH?

SchoolCento là giải pháp hệ sinh thái công nghệ đầu tiên cho giáo dục tại Việt Nam. Với hơn 12 năm kinh nghiệm trong ngành giáo dục,
25 dự án công nghệ đã được triển khai, hơn 5.000.000 người dùng tại Mỹ & Việt Nam.

Đặt lịch DEMO giải pháp

SchoolCento sẽ liên hệ bạn trong vòng 1-2 ngày làm việc.

    Quản lý dạy họcQuản lý vận hành - dịch vụQuản lý liên lạc

    CMS (1)