Hệ thống quản lý nhà trường

Hệ thống quản lý nhà trường

CMS – LMS – Dành cho Trường học, Trung tâm ngoại ngữ, Đại học & Tổ chức giáo dục

Số hoá giảng dạy và vận hành với giải pháp từ giáo dục Hoa Kỳ, xây dựng hệ thống quản trị sư phạm và vận hành liên cấp, liên cơ sở, kiểm soát chất lượng, cá nhân hoá lộ trình học tập hướng đến cam kết đầu ra
CMS (1)
Giải pháp một cổng toàn diện

Đón sóng chuyển đổi số hệ thống hoá đẩy mạnh tương tác toàn diện

ĐỔI MỚI VẬN HÀNH NGHIỆP VỤ SƯ PHẠM

Lợi thế công nghệ
xây dựng trường học 4.0

UPDATE

Hệ thống hoá vận hành trường học

SchoolCento (1)
Sơ đồ (3)
Số hóa chương trình đào tạo để triển khai môi trường dạy và học tự chủ là chìa khóa phát huy hiệu quả sư phạm, từ đó xây dựng quy trình cá nhân hoá năng lực tự động, cam kết chất lượng giảng dạy và mở rộng hệ thống giáo dục.
Kết nối để vận hành liên cấp, liên cơ sở
Số hoá bảo mật học liệu - tài nguyên điện tử 4.0
Kiểm soát chất lượng giảng dạy từ xa
Đảm bảo cam kết đầu ra
Blended Learning

Trí tuệ nhân tạo giúp đạt kết quả tốt hơn

Blended Learning
SchoolCento LMS tự động thu thập dữ liệu về quá trình học tập của học sinh tại lớp và tại nhà, ứng dụng trí tuệ nhân tạo phân tích năng lực dựa theo chuẩn đào tạo của trường để đề xuất các bài giảng phù hợp. Cơ chế cá nhân hoá SchoolCento dựa trên các thông số:
❓ Tình hình học tập hiện tại của học sinh?
❓ Học sinh đã dùng những trợ giúp nào? Bao nhiêu lần?
❓ Độ khó của bài tập mà học sinh đã làm?
❓ Học sinh đã thử lại bao nhiêu lần với thời gian là bao lâu?
❓ Các chuẩn đầu ra tương ứng với học sinh và năng lực hiện tại?

Số hoá học liệu và kết nối với nhà xuất bản

smartmockups_klvy05cg
SchoolCento CMS giúp Nhà trường tích hợp với tài nguyên đối tác, xây dựng khung chương trình đào tạo theo các chuẩn giáo dục quốc tế (Cambridge, CEFR, Common Core…), tự động phân bổ cho giáo viên và học sinh theo lộ trình năm học.
Số hoá tài nguyên & tăng tính tương tác
Cấu trúc học liệu theo chương trình đào tạo khung
Cấp quyền truy cập chặt chẽ và bảo mật
Giáo viên thêm học liệu dễ dàng, linh hoạt và đảm bảo bám sát lộ trình
Tự động đo lường hiệu quả sử dụng
Mở rộng, kết nối với các đối tác học liệu trên thế giới
smartmockups_klvy05cg

Số hoá giảng dạy & kiểm soát chất lượng

obj01_edu (1)
Hệ thống quản lý trường học đạt giải thưởng Codie Award LMS bao gồm hệ sinh thái đa nhiệm quản lý cơ sở, lớp học, học sinh, phụ huynh, giáo viên, nhân viên… và cung cấp công cụ hoàn chỉnh cho mô hình giảng dạy kết hợp (blended): dạy học, ôn luyện, kiểm tra, đánh giá, cá nhân hoá
Thiết kế khung đánh giá chất lượng đào tạo
Xếp thời khoá biểu năm học và phân bổ giáo viên
Kiểm soát tiến độ đào tạo và các hoạt động giảng dạy
Thống kê tự động kết quả học tập của học sinh
Đánh giá năng lực giáo viên, nhân viên

Slide Tích hợp với mọi công cụ 12 năm kinh nghiệm trong Giáo dục, Schoolcento LMS đã tích hợp với rất nhiều đối tác, sẵn sàng triển khai giải pháp một cổng cho mọi nghiệp vụ - mọi phòng ban Triển khai thử nghiệm ngay
Kinh nghiệm triển khai thành công

Các dự án đã thực hiện cho đối tác và khách hàng

Sử dụng ứng dụng SchoolCento dành cho Giáo viên hoàn toàn miễn phí!

Cài đặt ngay ứng dụng SchoolCento
Thao tác đơn giản, dễ dàng sử dụng
Kiểm soát chất lượng giảng dạy trực tuyến
Đảm bảo cam kết đầu ra
Bạn đang muốn đẩy mạnh vận hành trường học 4.0?
Hãy yêu cầu demo giải pháp quản lý ưu việt từ SchoolCento.

    Quản lý dạy họcQuản lý vận hành - dịch vụQuản lý liên lạc