Giải pháp

12+ năm kinh nghiệm cung cấp giải pháp vận hành vượt trội cho giáo dục

SchoolCento là giải pháp hệ sinh thái công nghệ đầu tiên cho Giáo dục tại Việt Nam, với hơn 300 tính năng thuộc các module có độ mở và tương thích linh hoạt, giải quyết mọi yêu cầu cho bộ phận tuyển sinh, truyền thông, dịch vụ, học thuật, liên lạc & cả ban giám hiệu nhà trường.

Bạn đang muốn đẩy mạnh vận hành trường học 4.0?
Hãy yêu cầu demo giải pháp quản lý ưu việt từ SchoolCento.

  Quản lý dạy họcQuản lý vận hành - dịch vụQuản lý liên lạc

  Giải pháp tối ưu

  SchoolCento cung cấp mọi giải pháp cho sự thành công của nhà trường

  Câu hỏi thường gặp

  SchoolCento LMS khác gì với CRM?
  Hệ thống LMS (Learning Management System) là giải pháp quản trị trường học liên cấp, liên cơ sở với mọi nghiệp vụ vận hành đào tạo và kiểm soát chất lượng giảng dạy cho Trường học thời đại mới. Hệ thống CRM (Customer Relationship Management) là giải pháp quản lý dữ liệu khách hàng dành cho đội ngũ tư vấn và truyền thông của Trường.
  SchoolCento LMS có thể tích hợp với hệ thống CRM, SIS, ERP có sẵn của trường không?
  Với 12 năm kinh nghiệm triển khai giải pháp công nghệ giáo dục tại Mỹ và Việt Nam, hệ sinh thái Schoolcento LMS có đầy đủ các công cụ tích hợp hoặc nhập/xuất dữ liệu từ phần mềm thứ 3 mà Nhà trường đang sử dụng, đảm bảo triển khai trong thời gian nhanh nhất.
  SchoolCento LMS có thể tinh chỉnh thêm các tính năng theo yêu cầu không?
  Hệ sinh thái giải pháp đa dạng các tính năng, sẵn sàng cho Trường học vận hành trực tuyến. SchoolCento LMS được phát triển thêm hơn 50 tính năng mỗi năm, đảm bảo cập nhật thường xuyên và miễn phí cho các đối tác sử dụng. Ngoài ra, hệ thống với độ linh hoạt tối đa sẵn sàng tinh chỉnh bất kì tính năng nào để đáp ứng nghiệp vụ trường học phân quyền phức tạp.
  ques1