Get a Demo

BẠN CẦN SỐ HÓA TRƯỜNG HỌC ĐỂ VƯỢT QUA THỬ THÁCH MÙA GIÃN CÁCH?

ĐẶT LỊCH DEMO GIẢI PHÁP TỪ SCHOOLCENTO NGAY!

SchoolCento là giải pháp hệ sinh thái công nghệ đầu tiên cho giáo dục tại Việt Nam. Với hơn 12 năm kinh nghiệm trong ngành giáo dục, 25 dự án công nghệ đã được triển khai, hơn 5.000.000 người dùng tại Mỹ & Việt Nam.
Với SchoolCento, bạn có thể:
Tối ưu quản lý trường học
Hệ thống LMS và CMS từ SchoolCento giúp trường dễ dàng quản lý, số hóa toàn bộ bài giảng và kiểm soát chất lượng giảng dạy
Kết nối, xây dựng lòng tin với phụ huynh
Ứng dụng SchoolCento giúp giáo viên dễ dàng chia sẻ bảng điểm, thống kê chuyên cần và trao đổi thông tin 24/7 với phụ huynh.
Tổ chức dạy trực tuyến dễ dàng
Với nền tảng trực tuyến dành riêng cho giảng dạy từ SchoolCento, giáo viên dễ dàng dạy và tương tác với học sinh như trên lớp
Kết nối tri thức toàn cầu
Nguồn sách đa dạng, cơ chế sử dụng linh hoạt giúp giáo viên và học sinh dễ dàng trao đổi tri thức cùng nhau
ĐẶT LỊCH DEMO GIẢI PHÁP

SchoolCento sẽ liên hệ bạn trong vòng 1-2 ngày làm việc.

    Quản lý dạy họcQuản lý vận hành - dịch vụQuản lý liên lạc