Chúng tôi có thể giúp bạn?
< All Topics
Print

Kiểm soát nội quy lớp

1. Quản lý học sinh trong quá trình giảng dạy

Một số lựa chọn trong phần “lock viewers” / “Khóa người xem” này sẽ giúp giáo viên đơn giản hoá quản lý trong quá trình dạy, ví dụ như: 

  • Ngăn học viên chat chung (“send public chat messages”)
  • Ngăn học viên chat riêng (“send private chat messages”)
  • Ngăn học viên chỉnh sửa note (“edit shared notes”) 

2. Quản lý thông báo

Ở đây, giáo viên có thể tuỳ chọn khi có ai đó chat, ai đó tham gia hoặc ai đó giơ tay bằng hai loại thông báo: chuông reo hoặc pop up hoặc cả 2 hoặc cách chọn “on” “off”

3. Chính sách khách truy cập

Giáo viên có thể tùy chọn chính sách dành cho người tham dự với 3 lựa chọn sau:

  • Hỏi người kiểm duyệt: Cần có sự đồng ý của giáo viên để cho học sinh tham gia lớp.
  • Luôn chấp nhận: Bất kì học sinh nào cũng có thể vào được lớp khi có Link truy cập và mật mã.
  • Luôn từ chối: Từ chối cho học sinh truy cập lớp.

Để thiết lập chế độ, giáo viên làm thao tác như sau:

Bước 1: Click vào icon bánh răng cưa và chọn “Chính sách khách truy cập”.

Bước 2: Thiết lập lựa chọn theo ý muốn của giáo viên.

Previous Cài đặt cơ bản
Next Các công cụ tương tác trong lớp online
Mục lục