Chúng tôi có thể giúp bạn?
< All Topics
Print

Cách mời học sinh vào lớp

Cách 1: tham gia lớp bằng đường Link từ giáo viên

Bước 1: Giáo viên click nút “Lớp trực tuyến” để tạo phòng học online. Tại đây, giáo viên sẽ thấy 3 nội dung là tên phòng học (classroom name), mã phòng học (room ID), mật mã truy cập (passcode). Giáo viên có thể thay đổi tên phòng học theo tên môn học/chương trình…, và thay đổi mật mã truy cập, riêng mã phòng học được thiết lập cố định. Sau khi thay đổi, giáo viên click “Sao chép lời mời”

Bước 2: Giáo viên gửi cho học sinh vào lớp:

Bước 3: học sinh truy cập vào đường link được gửi để nhập tên học sinh và Mật mã phòng học (passcode) để vào lớp

Cách 2: truy cập lớp từ trang chủ Học sinh

Tại trang web https://smart.schoolcento.com/login.html học sinh nhấn chọn nút Sử dụng mã lớp học/ mã học trực tuyến rồi nhập Mã học trực tuyến (session ID) để vào lớp.

Cách 3: tham gia lớp từ tài khoản học sinh

Bước 1: Giáo viên tạo lịch học online bằng thời khóa biểu bằng cách click vào “Đây là buổi học trực tuyến”  khi tạo lịch học:

Bước 2: Sau khi giáo viên đã tạo buổi học thì học sinh sau khi đăng nhập vào tài khoản có thể tìm thấy lớp của mình tại “Trang chủ”. Từ đây, học sinh chỉ cần click vào lớp sẽ được dẫn trực tiếp đến lớp muốn học.

Next Cài đặt và bắt đầu lớp học trực tuyến
Mục lục