Chúng tôi có thể giúp bạn?
< All Topics
Print

Trả lời phản hồi của Phụ huynh

Cách 1: Thao tác trên web SchoolCento

Bước 1: chọn tab “Phản hồi” trên trang chủ

Bước 2: chọn tin nhắn từ PH bạn muốn phản hồi và chọn “Trả lời”

Bước 3: nhập vào nội dung bạn muốn trả lời PH và nhấn “Trả lời”

Cách 2: Thao tác trên App SchoolCento

Bước 1: Mở ứng dụng và đăng nhập tài khoản.

Bước 2: Nhấn “Phản hồi” để quản lý các phản hồi.

Bước 3: Giáo viên chọn lớp và trả lời các phản hồi từ phụ huynh trong mục “Đang chờ”.

Bước 4: Các phản hồi đã được trả lời sẽ ở trong mục “Đã trả lời”, giáo viên có thể mở xem các phản hồi đó và tiếp tục trả lời được.

Previous Gửi email mời đăng ký tài khoản SchoolCento cho Phụ huynh
Next Tạo thông báo, nhắc nhở, tin tức,.. và gửi đến Phụ huynh
Mục lục