Liên hệ hợp tác

SchoolCento vận hành liên tục
nâng tầm chất lượng

SchoolCento là một hệ thống quản lý giảng dạy, học tập có tất cả các công cụ mà Nhà trường cần để tạo ra nội dung hấp dẫn nhằm tuyển sinh hiệu quả, cho phép liên lạc, kết nối với phụ huynh nhanh chóng và đánh giá sự hiểu biết của học sinh một cách chi tiết và chính xác.
Tạo tài khoản trải nghiệm không giới hạn

    Quản lý dạy họcQuản lý vận hành - dịch vụQuản lý liên lạc

    US Office

    160 East Saint John St., Spartanburg, SC 29306, USA

    Ho Chi Minh Office

    Florita Building, Him Lam Residence, District 7, HCM