Careers

SchoolCento tìm đồng đội

SENIOR BUSINESS DEVELOPMENT MANAGER

Full time
SENTECHS is one of the leading online solution providers for US and Vietnamese Education Institutions since 2010 and well-serve millions of students, teachers and parents. We are looking for candidates for the Position of Business Development Manager. The position will be in […]

TECHNICAL SALES REPRESENTATIVE

Full time
SENTECHS is one of the leading online solution providers for US and Vietnamese Education Institutions since 2010 and well-serve millions of students, teachers and parents. We are looking for candidates for the position of Technical Sales Representative. The position will be in charge of Ho Chi Minh, Viet Nam […]

SENIOR JAVA DEVELOPER

Full time
You are a Senior Java Developer and you want to find a “career”, not a “job”? SENTECHS team warmly welcomes you to implement great Edtech projects for over 400.000 parents & students in the US and Vietnam. Joining SENTECHS with fun team, unlimited joy and great opportunity to: - Cooperate with top managers and founders of international Schools in Vietnam as well as top-ranked Publishers in the US - Leverage the quality of Education & Training services in Vietnam - Comprehensive development for you to confidently build a perfect career.

BUSINESS DEVELOPMENT EXECUTIVE

Fulltime
SEN team chào đón bạn tham gia cùng chúng tôi vì mục đích: Nâng cao chất lượng giáo dục Việt Nam với công nghệ hàng đầu của Hoa Kỳ Thách thức bản thân vượt qua giới hạn mà bạn chưa từng biết Cơ hội làm việc với các lãnh đạo và nhà sáng lập các trường quốc tế hàng đầu Phát triển doanh nghiệp đồng thời phát triển sự nghiệp của bạn Các dự án SEN đang triển khai kết nối 40.000 học sinh với giảng viên quốc tế với chi phí thấp, mọi lúc mọi nơi, với lộ trình được cá nhân hoá bằng công nghệ trí tuệ nhân tạo cho phù hợp theo năng lực riêng của người học. [...]

TECHNICAL QUALITY CONTROL EXECUTIVE

Full time
SENTECHS nhiệt liệt chào đón bạn tham gia cùng triển khai các dự án Công Nghệ Giáo Dục cho hơn 400.000 phụ huynh và học sinh tại Hoa Kỳ và Việt Nam. Tham gia SENTECHS và bạn sẽ có ngay cơ hội: Thực hiện các dự án lớn với Tổ chức Giáo dục & Trường học Quốc tế tại Việt Nam & Hoa Kỳ Triển khai các hệ thống quy mô lớn, hệ sinh thái và ổn định Tìm hiểu sâu về Tester để bạn tự tin xây dựng sự nghiệp hoàn hảo. [...]